חדשות

הצעה לתיקון חוק איסור הלבנת הון

יולי 2007
ביום 11.7.07 פורסמה הצעת חוק לתיקון חוק איסור הלבנת הון. מדובר בהצעה לתיקון מקיף המתייחס למספר נושאים מהותיים, וביניהם מדרג הענישה שבסעיף 3 לחוק, רשימת גופי החקירה הזכאים לקבל ולמסור מידע לרשות, הרחבת רשימת עבירות המקור ועוד.

להמשך קריאה