חדשות

ע"פ 1785/08 מדינת ישראל נ' אבנר לארי

ספטמבר 2008
בית המשפט העליון דן בערעור המדינה על זיכוי מנהל סניף בנק בשל אי ביצוע חובות דיווח לפי סעיף 3(ב) לחוק, ואימץ הסדר בין הצדדים לפיו יזוכה הנאשם על סמך קביעותיו העובדתיות של בית משפט קמא. בית המשפט העליון ביטל את הקביעות הנורמטיביות שבהחלטה, והחליט לא לנ

להמשך קריאה

מן החדשות

אוגוסט 2008
העיתונות פרסמה לאחרונה כי ארה"ב ושוויץ הגיעו להסכמה עקרונית לפיה ימסור בנק UBS לרשויות המס בארה"ב פרטים לגבי כ-4,450 חשבונות של לקוחות אמריקאים המנהלים חשבונות בשוויץ. הסכמה זו מפרה את עקרון הסודיות הבנקאית אשר היה מקובל עד כה בשוויץ.

להמשך קריאה

ביקורת של ארגון ה-Moneyval על ישראל

יולי 2008
ארגון ה- Moneyval, הבודק את מידת עמידתן של המדינות החברות בו בסטנדרטים הבינלאומיים בנושא איסור הלבנת הון, ערך ביקורת בישראל. מסקנות הביקורת, שפורסמו ביום 9/7/08, קובעות כי ישראל הקימה מערך יעיל למאבק בהלבנת הון, אם כי עליה לשפר מספר נושאים. ראה תמצית

להמשך קריאה

הצעה לתיקון חוק איסור הלבנת הון

יולי 2007
ביום 11.7.07 פורסמה הצעת חוק לתיקון חוק איסור הלבנת הון. מדובר בהצעה לתיקון מקיף המתייחס למספר נושאים מהותיים, וביניהם מדרג הענישה שבסעיף 3 לחוק, רשימת גופי החקירה הזכאים לקבל ולמסור מידע לרשות, הרחבת רשימת עבירות המקור ועוד.

להמשך קריאה