יעל גרוסמן משרד עו'ד | הלבנת הון, פסקי דין, שו'ת, מאמרים

ברוכים הבאים לאתר מידע
בנושא איסור הלבנת הון בישראל
בעריכת עו"ד סאלי ליכט

אתר זה מציג מידע מקיף ועדכני על המתרחש בישראל בנושא איסור הלבנת הון. האתר כולל פירוט של מושגי יסוד, חקיקה, חידושי פסיקה, מאמרי ביקורת וקישורים לאתרים מרכזיים, לרבות התייחסות לנושא איסור מימון טרור. התפתחותו המהירה של נושא איסור הלבנת הון בישראל מחייבת עדכון ומעקב תמידי. כל החידושים בנושא, כולל השינויים בחקיקה וההתפתחות בפסיקה, מופיעים באתר זה.

"מדינה אינה צריכה להימדד בדרך שבה היא נוהגת באזרחיה כשהם בפסגה, אלא בדרך שבה היא נוהגת בהם כשהם בתחתית"
נלסון מנדלה
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור)(תיקון) התשפ"א-2021 -קובץ התקנות-9267
14/03/2021

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור)(תיקון) התשפ"א-2021 -קובץ התקנות-9267

הצו המחיל חובות לפי הפיקוח על נכסים פיננסיים הורחב, והוא חל כעת גם על נותני שירות בנכס פיננסי, הכוללים נותני שירות במזומנים, צ'קים, מטבעות וירטואליים ועוד.
בכך יתאפשר מתן רישיון לשירותי המרה למתן שירות במטבעות וירטואליים ועוד.

להמשך קריאה
"המשפט הפלילי לא השתנה מבחינת המהות בתקופת הקורונה אבל יש שינוי"
10/01/2021

"המשפט הפלילי לא השתנה מבחינת המהות בתקופת הקורונה אבל יש שינוי"

הפעילות ברשת בתקופת הקורונה ללא ספק, פרחה. לדבריה של עו"ד יעל גרוסמן, כשם שהפעילות ברשת גועשת כך גם גדלים מקרי העבריינות ברשת כמו התקפות סייבר וגניבת זהויות. מקרים שבעיקר מאפיינים תקופות משבר הם עבירות מס ועבירות ניירות ערך.

להמשך קריאה
פורסם מסמך "יישום גישה מבוססת סיכון בתחום הנכסים הוירטואליים"
01/07/2020

פורסם מסמך "יישום גישה מבוססת סיכון בתחום הנכסים הוירטואליים"

ביום 21.6.20 פרסמה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מסמך "יישום גישה מבוססת סיכון בתחום הנכסים הוירטואליים". מדובר במסמך הכולל רשימת דגלים אדומים ולבנים בתחום הנכסים הווירטואלים, אשר נועד לסייע לסקטור הפרטי ולנותני שירותים בנכס וירטואלי לזהות ולהתמודד עם הסיכונים בתחום הלבנת הון ומימון טרור הנובעים מן השימוש הגובר במטבעות וירטואליים.

להמשך קריאה