יעל גרוסמן משרד עו'ד | הלבנת הון, פסקי דין, שו'ת, מאמרים

ברוכים הבאים לאתר מידע
בנושא איסור הלבנת הון בישראל
בעריכת עו"ד סאלי ליכט

אתר זה מציג מידע מקיף ועדכני על המתרחש בישראל בנושא איסור הלבנת הון. האתר כולל פירוט של מושגי יסוד, חקיקה, חידושי פסיקה, מאמרי ביקורת וקישורים לאתרים מרכזיים, לרבות התייחסות לנושא איסור מימון טרור. התפתחותו המהירה של נושא איסור הלבנת הון בישראל מחייבת עדכון ומעקב תמידי. כל החידושים בנושא, כולל השינויים בחקיקה וההתפתחות בפסיקה, מופיעים באתר זה.

"מדינה אינה צריכה להימדד בדרך שבה היא נוהגת באזרחיה כשהם בפסגה, אלא בדרך שבה היא נוהגת בהם כשהם בתחתית"
נלסון מנדלה
לייב בנושא "הלבנת הון בימי הקורונה" במחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין
07/05/2020

לייב בנושא "הלבנת הון בימי הקורונה" במחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין

בהשתתפות עו"ד יעל גרוסמן, יו"ר (משותפת) של ועדת איסור הלבנת הון ועבירות כלכליות בלשכת עורכי הדין. עו"ד יהודה שפר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומשנה לפרקליט המדינה(אכיפה כלכלית) לשעבר

להמשך קריאה
הרצאת עו"ד גרוסמן במכון להשתלמות עו"ד לאחר שפרצה מגיפת הקורונה
23/03/2020

הרצאת עו"ד גרוסמן במכון להשתלמות עו"ד לאחר שפרצה מגיפת הקורונה

ההרצאה כוללת ניתוח העבירות הפליליות לפי חוק איסור הלבנת הון, ניתוח חובות הציות המוטלות על הגופים הפיננסיים והתייחסות לחובות שהוטלו לפי החוק על עורכי דין ורואי חשבון.

להמשך קריאה
העליון הכריע: האם עבריין יכול לנכות הוצאות מחילוט רווחיו
15/01/2020

העליון הכריע: האם עבריין יכול לנכות הוצאות מחילוט רווחיו

15/01/2020
ביהמ"ש העליון הכריע בפרשת קרטל הגיזום, והורה על הגדלה משמעותית בסכומי החילוט, כאשר הוא דוחה את הטענות כי יש לקזז סכומים "לגיטימיים" שהרוויחו המורשעים מהמכרזים בהם נטלו חלק. בית המשפט קובע כי ניתן לכלול במסת הרכוש הניתן לחילוט גם כספים ששימשו כ"הוצאות לגיטימיות", ולא רק את "הרווחים נטו". ביהמ"ש מרחיב את הפרשנות ליסוד ה"הסתרה" בסעיף 3(א) לחוק, וקובע כי אין צורך להוכיח כוונה להסוות את הרכוש "מעבר" להסוואת העובדה כי מקור הכספים בעבירה.

להמשך קריאה