יעל גרוסמן משרד עו'ד | הלבנת הון, פסקי דין, שו'ת, מאמרים

ברוכים הבאים לאתר מידע
בנושא איסור הלבנת הון בישראל
בעריכת עו"ד סאלי ליכט

אתר זה מציג מידע מקיף ועדכני על המתרחש בישראל בנושא איסור הלבנת הון. האתר כולל פירוט של מושגי יסוד, חקיקה, חידושי פסיקה, מאמרי ביקורת וקישורים לאתרים מרכזיים, לרבות התייחסות לנושא איסור מימון טרור. התפתחותו המהירה של נושא איסור הלבנת הון בישראל מחייבת עדכון ומעקב תמידי. כל החידושים בנושא, כולל השינויים בחקיקה וההתפתחות בפסיקה, מופיעים באתר זה.

"מדינה אינה צריכה להימדד בדרך שבה היא נוהגת באזרחיה כשהם בפסגה, אלא בדרך שבה היא נוהגת בהם כשהם בתחתית"
נלסון מנדלה
העליון הכריע: האם עבריין יכול לנכות הוצאות מחילוט רווחיו
15/01/2020

העליון הכריע: האם עבריין יכול לנכות הוצאות מחילוט רווחיו

15/01/2020
ביהמ"ש העליון הכריע בפרשת קרטל הגיזום, והורה על הגדלה משמעותית בסכומי החילוט, כאשר הוא דוחה את הטענות כי יש לקזז סכומים "לגיטימיים" שהרוויחו המורשעים מהמכרזים בהם נטלו חלק. בית המשפט קובע כי ניתן לכלול במסת הרכוש הניתן לחילוט גם כספים ששימשו כ"הוצאות לגיטימיות", ולא רק את "הרווחים נטו". ביהמ"ש מרחיב את הפרשנות ליסוד ה"הסתרה" בסעיף 3(א) לחוק, וקובע כי אין צורך להוכיח כוונה להסוות את הרכוש "מעבר" להסוואת העובדה כי מקור הכספים בעבירה.

להמשך קריאה
מדריך ורשימת דגלים אדומים בנושא: רשתות הלבנת הון מקצועית
07/12/2019

מדריך ורשימת דגלים אדומים בנושא: רשתות הלבנת הון מקצועית

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה מדריך ורשימת דגלים אדומים בנושא "רשתות הלבנת הון מקצועית", שמטרתו לסייע לרשויות האכיפה ולגופים מדווחים בניטור וזיהוי פעילות של מלביני הון מקצועיים.

להמשך קריאה
הרגולציה הישראלית מטילה צל כבד על תעשיית הפינטק
30/10/2019

הרגולציה הישראלית מטילה צל כבד על תעשיית הפינטק

חורים בחקיקה וברגולציה הקיימות בישראל מקשים על חברות פינטק המקומיות להתחבר לכסף • יש למהר ולגבש, בראש ובראשונה בתחום של איסור הלבנת הון, הוראות ברורות, אחידות וסבירות.

להמשך קריאה