יעל גרוסמן משרד עו'ד | הלבנת הון, פסקי דין, שו'ת, מאמרים

ברוכים הבאים לאתר מידע
בנושא איסור הלבנת הון בישראל
בעריכת עו"ד סאלי ליכט

אתר זה מציג מידע מקיף ועדכני על המתרחש בישראל בנושא איסור הלבנת הון. האתר כולל פירוט של מושגי יסוד, חקיקה, חידושי פסיקה, מאמרי ביקורת וקישורים לאתרים מרכזיים, לרבות התייחסות לנושא איסור מימון טרור. התפתחותו המהירה של נושא איסור הלבנת הון בישראל מחייבת עדכון ומעקב תמידי. כל החידושים בנושא, כולל השינויים בחקיקה וההתפתחות בפסיקה, מופיעים באתר זה.

"מדינה אינה צריכה להימדד בדרך שבה היא נוהגת באזרחיה כשהם בפסגה, אלא בדרך שבה היא נוהגת בהם כשהם בתחתית"
נלסון מנדלה
בית המשפט העליון מותח ביקורת קשה על התנהלות המשטרה בתפיסת רכוש
05/08/2018

בית המשפט העליון מותח ביקורת קשה על התנהלות המשטרה בתפיסת רכוש

05/08/2018

ביהמ"ש העליון (כבוד הש' י. עמית) דן בסוגיה האם בשלב החקירה ניתן לתפוס נכס, ללא צו חיפוש ותפיסה, לצורך "חילוט בשווי" לפי חוק איסור הלבנת הון.
במקרה זה עסקינן בצווי חיפוש ותפיסה שניתנו על ידי בימ"ש השלום במסגרת החקירה כנגד העוררים, מכוחם נתפסו נכסים שונים, ביניהם חפצי אומנות ותכשיטים.

להמשך קריאה
בית המשפט העליון מציב גבולות לחילוט הזמני טרם הרשעה
17/04/2018

בית המשפט העליון מציב גבולות לחילוט הזמני טרם הרשעה

בע"פ 8312/17 ברהמי ואח' נגד מ"י נקבע כי החילוט נועד לשלול את ההנאה שצמחה מהעבירה, ולפיכך, החלת חובת החילוט על שווי פירות העבירה על מי שלא צמחו לו פירות מהעבירה, מרחיבה את מוטת כנפיו של החוק, בבחינת הרחבה על גבי הרחבה. סעיפים 3 ו-4 לחוק עוסקים ב"רכוש אסור" הקשור לעבירת המקור, ואילו סעיף החילוט 21(א) לחוק נכנס לפעולה רק לאחר שנעברה עבירה לפי החוק. כלומר, אם עבירת המקור לא הצמיחה פירות המהווים "רכוש אסור", ממילא גם אין "רכוש אסור" לצורך חילוט לפי סעיף 21(א) לחוק.

להמשך קריאה
הצעת החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018
12/03/2018

הצעת החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018

החוק קובע הגבלות על תשלומים במזומן, כך שבכל עסקה עם בעל עסק שערכה עולה על 11,000, ובכל עסקה בין צדדים פרטיים שערכה עולה על 50,000 ₪, לא יינתן ולא יתקבל תשלום במזומן. להגבלות נקבעו סייגים כמו למשל ביחס לתשלום במזומן בין קרובים. החוק קובע גם הגבלות על השימוש בהמחאות וכולל איסור לתת "שיק פתוח" או שיק "מוסב על החלק". תחולת החוק היא אומנם החל מינואר 2019, אך בהוראות המעבר נקבע כי בתשעת החודשים שמיום תחילתו לא יוטל עיצום כספי או קנס בשל הפרת הוראה לפיו, אלא אם כן המפר קיבל התראה בכתב על ההפרה, וחזר והפר את אותה.

להמשך קריאה