יעל גרוסמן משרד עו'ד | הלבנת הון, פסקי דין, שו'ת, מאמרים

ברוכים הבאים לאתר מידע
בנושא איסור הלבנת הון בישראל
בעריכת עו"ד סאלי ליכט

אתר זה מציג מידע מקיף ועדכני על המתרחש בישראל בנושא איסור הלבנת הון. האתר כולל פירוט של מושגי יסוד, חקיקה, חידושי פסיקה, מאמרי ביקורת וקישורים לאתרים מרכזיים, לרבות התייחסות לנושא איסור מימון טרור. התפתחותו המהירה של נושא איסור הלבנת הון בישראל מחייבת עדכון ומעקב תמידי. כל החידושים בנושא, כולל השינויים בחקיקה וההתפתחות בפסיקה, מופיעים באתר זה.

"מדינה אינה צריכה להימדד בדרך שבה היא נוהגת באזרחיה כשהם בפסגה, אלא בדרך שבה היא נוהגת בהם כשהם בתחתית"
נלסון מנדלה
הצעת חוק לתיקון חוק איסור הלבנת הון
05/11/2017

הצעת חוק לתיקון חוק איסור הלבנת הון

בימים אלה דנה ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת בהצעת חוק לתיקון חוק איסור הלבנת הון הכוללת מספר תיקונים משמעותיים כגון: הפחתת הענישה על עבירה לפי סעיף 3(ב), הפחתת הסף הכספי לפי סעיף 4 ועוד.

להמשך קריאה
עורכי דין: תיקון בחוק לאיסור הלבנת הון מסכן אותנו
1/11/2017 פורסם בכלכליסט

עורכי דין: תיקון בחוק לאיסור הלבנת הון מסכן אותנו

נציגי עורכי הדין טענו בוועדת חוקה: התיקון שמוצע לחוק איסור הלבנת הון כופה עלינו רגולציה מחמירה וחושף אותנו לסיכונים ולסנקציות

להמשך קריאה
עדכון הוראה 411
18.07.2017

עדכון הוראה 411

פורסם תיקון לנוהל 411, המנחה את התאגידים הבנקאיים כיצד ליישם את חוק איסור הלבנת הון. ביום 5.2.17 פרסם הפיקוח על הבנקים עדכון להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 411 בעניין ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור. הנוהל מתאים את דרישות הפיקוח על הבנקים להמלצות ארגון ה-FATF משנת 2012. העדכון כולל, בין היתר, דרישה ליישום גישה מבוססת סיכון והגדרות עדכניות למונחים שונים. למשל הגדרת "איש ציבור" הורחבה כך שתכלול גם "איש ציבור מקומי". ההוראה תיכנס לתוקף ביום 1.1.18.

להמשך קריאה