יעל גרוסמן משרד עו'ד | הלבנת הון, פסקי דין, שו'ת, מאמרים

ברוכים הבאים לאתר מידע
בנושא איסור הלבנת הון בישראל
בעריכת עו"ד סאלי ליכט

אתר זה מציג מידע מקיף ועדכני על המתרחש בישראל בנושא איסור הלבנת הון. האתר כולל פירוט של מושגי יסוד, חקיקה, חידושי פסיקה, מאמרי ביקורת וקישורים לאתרים מרכזיים, לרבות התייחסות לנושא איסור מימון טרור. התפתחותו המהירה של נושא איסור הלבנת הון בישראל מחייבת עדכון ומעקב תמידי. כל החידושים בנושא, כולל השינויים בחקיקה וההתפתחות בפסיקה, מופיעים באתר זה.

"מדינה אינה צריכה להימדד בדרך שבה היא נוהגת באזרחיה כשהם בפסגה, אלא בדרך שבה היא נוהגת בהם כשהם בתחתית"
נלסון מנדלה
פורסם מסמך "יישום גישה מבוססת סיכון בתחום הנכסים הוירטואליים"
01/07/2020

פורסם מסמך "יישום גישה מבוססת סיכון בתחום הנכסים הוירטואליים"

ביום 21.6.20 פרסמה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מסמך "יישום גישה מבוססת סיכון בתחום הנכסים הוירטואליים". מדובר במסמך הכולל רשימת דגלים אדומים ולבנים בתחום הנכסים הווירטואלים, אשר נועד לסייע לסקטור הפרטי ולנותני שירותים בנכס וירטואלי לזהות ולהתמודד עם הסיכונים בתחום הלבנת הון ומימון טרור הנובעים מן השימוש הגובר במטבעות וירטואליים.

להמשך קריאה
לייב בנושא "הלבנת הון בימי הקורונה" במחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין
07/05/2020

לייב בנושא "הלבנת הון בימי הקורונה" במחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין

בהשתתפות עו"ד יעל גרוסמן, יו"ר (משותפת) של ועדת איסור הלבנת הון ועבירות כלכליות בלשכת עורכי הדין. עו"ד יהודה שפר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומשנה לפרקליט המדינה(אכיפה כלכלית) לשעבר.

להמשך קריאה
הרצאת עו"ד גרוסמן במכון להשתלמות עו"ד לאחר שפרצה מגיפת הקורונה
23/03/2020

הרצאת עו"ד גרוסמן במכון להשתלמות עו"ד לאחר שפרצה מגיפת הקורונה

ההרצאה כוללת ניתוח העבירות הפליליות לפי חוק איסור הלבנת הון, ניתוח חובות הציות המוטלות על הגופים הפיננסיים והתייחסות לחובות שהוטלו לפי החוק על עורכי דין ורואי חשבון.

להמשך קריאה