יעל גרוסמן משרד עו'ד | הלבנת הון, פסקי דין, שו'ת, מאמרים

ברוכים הבאים לאתר מידע
בנושא איסור הלבנת הון בישראל
בעריכת עו"ד סאלי ליכט

אתר זה מציג מידע מקיף ועדכני על המתרחש בישראל בנושא איסור הלבנת הון. האתר כולל פירוט של מושגי יסוד, חקיקה, חידושי פסיקה, מאמרי ביקורת וקישורים לאתרים מרכזיים, לרבות התייחסות לנושא איסור מימון טרור. התפתחותו המהירה של נושא איסור הלבנת הון בישראל מחייבת עדכון ומעקב תמידי. כל החידושים בנושא, כולל השינויים בחקיקה וההתפתחות בפסיקה, מופיעים באתר זה.

"מדינה אינה צריכה להימדד בדרך שבה היא נוהגת באזרחיה כשהם בפסגה, אלא בדרך שבה היא נוהגת בהם כשהם בתחתית"
נלסון מנדלה
משרד המשפטים החל בביקורות פתע במשרדים בגין חשש להלבנת הון שביצעו לקוחות
פורסם בגלובס 20/12/2017

משרד המשפטים החל בביקורות פתע במשרדים בגין חשש להלבנת הון שביצעו לקוחות

"לפני שנתיים הועבר תיקון לחוק, שבמסגרתו נקבע כי עו"דים ורו"חים הנותנים "שירות עסקי", מחויבים לזהות את לקוחותיהם ע"י טפסים- במטרה לחשוף חשש להלבנת הון. בפברואר 2016 החלה הממונה על נותני שירות עסקי במשרד המשפטים במשלוח 2,800 טפסים למילוי למשרדי עו"ד ורו"ח.

להמשך קריאה
חוק איסור הלבנת הון- תיקון מס
07/12/2017

חוק איסור הלבנת הון- תיקון מס' 26

ביום 7.12.17 פורסם ברשומות חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 26 והוראת שעה), התשע"ח – 2017. במסגרת תיקון זה בוצעו מספר שינויים משמעותיים בחוק, כמפורט להלן: במסגרת תיקון זה נקבע מדרג ענישה בעבירה לפי סעיף 3(ב) לחוק, תוקן גם סעיף 4 לחוק, שיחול על כל סוגי הרכוש מסכום של 150,000 אלף ש"ח ומעלה, הורחבו סמכויות הממונה על נותני שירות עסקי, הורחבה הגדרת המונח "כספים", ועוד.

להמשך קריאה
"חילוט רכוש של חשודים מופעל ללא אבחנה. יכולתם להתפרנס - נפגעת"
ספטמבר 2017

"חילוט רכוש של חשודים מופעל ללא אבחנה. יכולתם להתפרנס - נפגעת"

"חילוט הרכוש של חשודים בפלילים מופעל היום על-ידי הפרקליטות והמשטרה ללא אבחנה. אדם יכול לצאת זכאי בסוף משפט שנמשך חמש שנים, כשהרכוש שלו לאורך כל השנים הללו היה מוקפא. בחלק מהמקרים מדובר בכספים שדרושים לאדם ולמשפחתו כדי להתקיים ולנהל עסקים. בסוף, אלה הוראות הקבע שאיתם משלמים על הגן של הילדים, ואת חשבונות הארנונה והחשמל". כך אומרת עו"ד יעל גרוסמן, מומחית לעבירות צווארון לבן ואיסור הלבנת הון, בתגובה לדוח סיכום עבודת פרקליטות המדינה בראשות עו"ד שי ניצן לשנת 2016.

להמשך קריאה